Wedstrijdreglement

Artikel 1 - Het recht om deel te nemen

Deelname aan het Skeuveltoernooi is alleen voorbehouden aan:

 1. personen die als student staan ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps Onderwijs, of
 2. personen die lid zijn van een studentenschaatsvereniging (ssv), of
 3. zij die maximaal een jaar voorafgaand aan de activiteit aan de in lid 1 of 2 genoemde eisen voldeden.

 

Het opgeven van valse gegevens aangaande Artikel 1 zal leiden tot uitsluiting van het toernooi en eventueel schrappen van gereden tijden. Indien er twijfels hierover bestaan kan er om een bewijs worden gevraagd.

 

Artikel 2 – Deelname buiten mededinging

Degenen die niet voldoen aan de gestelde eisen in Artikel 1 kunnen bij voldoende plaats meedoen buiten mededinging. Dit betekent echter wel dat zij, in geval van Allround klassement, geen recht hebben om de langste afstand te rijden.

 

Artikel 3 – Betaling

Het inschrijfgeld wordt via de betreffende studentenschaatsvereniging verrekend.

 

Voor deelnemers die geen lid zijn van een studentenschaatsvereniging geldt dat het inschrijfgeld (en eventuele toeslagen) binnen een week na aanmelding moeten worden voldaan en in ieder geval uiterlijk 10 februari, om mee te mogen doen aan het toernooi. Het geld moet worden overgemaakt naar NL61 RABO 0111 4745 58, t.n.v. D.S.V. de Skeuvel te Enschede, o.v.v. het ‘Skeuveltoernooi’ en de naam waaronder je bent ingeschreven. In het geval dat deze personen niet meer kunnen rijden, krijgen zij hun deelnemersgeld teruggestort. Kosteloos afmelden kan tot en met 9 februari 2020.

 

Artikel 4 – Inschrijven

Inschrijving vindt plaats op basis van inschrijfvolgorde. Personen die geen student zijn en niet lid zijn van een studentenschaatsvereniging worden toegelaten vanaf 10/02/2020, inschrijven kan voor deze personen al wel direct en het inschrijfgeld (en eventuele toeslagen) moet ook overgemaakt zijn. Mocht je toch niet deel kunnen nemen doordat het toernooi vol zit, dan wordt het geld teruggestort.

 

Artikel 5 – Deelnemers

Deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd aangemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat. De aantallen deelnemers onder het kopje ‘DEELNEMERS’ is een richtlijn. Dit is niet definitief. Mochten er categorieën deels ongevuld blijven, dan kunnen de aantallen nog worden gewijzigd.

 

Artikel 6 – Programmaonderdelen

 • Heren Allround: 500m – 1500m – 3000m – 1000m/5000m
 • Heren Sprint: 500 m (2x) – 1000 (2x)
 • Dames Allround: 500m – 1000m – 1500m – 500m/3000m
 • Dames Sprint: 500m (2x) – 1000m (2x)
 • Eendaagse zaterdag: 500m – 1000m/1500m/3000m
 • Eendaagse zondag: 500m – 1000m/1500m

Er bestaat ook een mogelijkheid om een eendaagse op zaterdag of zondag te rijden. Deelnemers die hiervoor kiezen rijden een 500m en een 1000m/1500m/3000m. Zij worden niet opgenomen in één van de klassementen.

 

Op de eerste dag worden de categorieën geloot op basis van de seizoentijden van de rijders. Op de tweede dag is er in de Allround categorie voor de Heren A een 5000m en voor de Dames A een 3000m. Voor de Heren B in deze categorie is er een 1000m en voor de Dames B een 500m.

 

De beste zes heren en de beste zes dames op basis van klassement plaatsen zich rechtstreeks voor de 5000m/3000m. Dit wordt aangevuld met de beste twee heren en de beste twee dames van de langste afstand van de eerste dag, die op basis van klassement nog niet geplaatst zijn. In totaal doen er dus acht heren en acht dames mee aan de 5000m/3000m.

 

Het is mogelijk om als deelnemer de afstanden van een lagere categorie te rijden. Het afmelden voor de slotafstand is mogelijk tot zondag 17 februari 14:00 uur per mail. Wanneer je je niet óf te laat afmeldt, zal je niet worden opgenomen in een klassement en is het ook niet mogelijk een 4e afstand te rijden. Bij afmelding zal je ook niet opgenomen worden in het klassement van de lagere categorie, maar mag je wel de 4e afstand rijden.

 

Artikel 7 – IJsbaanregels

Het ijs wordt vanaf het middenterrein betreden. Coaches dienen op te stappen aan de zijde van het coachvak. Coaches mogen alleen in het coachvak staan als hun rijder in de baan is. Ter hoogte van de start dient er vaart geminderd te worden op de inrijbaan! Racefietsen met tacx dienen op het middenterrein geplaatst te worden.

 

Artikel 8 – Loting

De loting zal worden uitgevoerd door de organisatie.

 

Artikel 9 – Uitslag

De uitslag zal zo snel mogelijk op de daarvoor bekende websites worden gepubliceerd. Onder het kopje ‘NIEUWS’ zal zaterdagavond bekend worden gemaakt wie de volgende dag de langste afstand mogen rijden.

 

Artikel 10 - Prijzen

De prijzen worden verdeeld door de organisatie. Over de uitslag valt niet te twisten.

 

Artikel 11 – Schadevergoedingen, vernielingen en brassen

Voor bij een wedstrijd ontstane schade is de organiserende vereniging niet aansprakelijk. Vernielingen toegebracht aan eigendommen van de ijsbaan zullen direct worden verhaald op desbetreffende personen/verenigingen. Voorafgaand en tijdens wedstrijd en tijdens de prijsuitreiking is brassen verboden. Indien deze regel wordt overtreden, word je geschrapt uit eerdere uitslagen van de wedstrijd en word je uitgesloten van nog te rijden afstanden.

 

Artikel 12 - Lustrumafstanden

Deelname aan de lustrumafstanden is voorbehouden aan rijders die ook deelnemen aan een reguliere afstandscombinatie van het Skeuveltoernooi. Er kan gekozen worden uit een of meerdere van de volgende afstanden:

 • 500m rechtsom

Rijders starten bij deze afstand op de finish van de reguliere 500m, en rijden vervolgens 500 meter tegen de reguliere rijrichting in. Na 500 meter wordt gefinisht op de reguliere 500m start. Er is een prijs voor de snelste dame en de snelste heer.

 • Zeehonderd meter

Rijders starten in een serie van 8 rijders tegelijkertijd op de 500m finish. Rijders mogen zich alleen voortbewegen terwijl ze op een zeehond-schaatshulp zitten. De afstand wordt tegen de reguliere rijrichting in gereden. Na 100 meter finishen de rijders op de 500m start. Er is een prijs voor de snelste rijder.

 • Teamsprint

Rijders starten in een team van drie personen ter hoogte van de 1000m start of finish in een treintje. Na elke ronde haakt de voorste rijder van het team af. Deze rijder dient van kop af te zijn voor het einde van het rechte eind waarop gewisseld wordt, echter niet voordat hij/zij een volledige ronde op kop heeft gereden. Na drie rondes finisht de laatste rijder van het team, zijn eindtijd geldt. Indien een team ervoor kiest om een of meerdere dames op te stellen, wordt per dame 2.5 seconden van de eindtijd afgetrokken. Dit gebeurt volgens de volgende formule:

Eindtijd (sec) = Finishtijd (sec) - (aantal_dames x 2)

Er is een prijs voor het team met de laagste eindtijd.

Artikel 13 – Slotbepaling

De organisatie heeft te allen tijde het recht om dit wedstrijdreglement te wijzigen. In gevallen waar dit wedstrijdreglement niet voorziet, zal de organisatie van het Skeuveltoernooi een besluit nemen. Voor baan- en wedstrijdreglementen wordt verwezen naar het reglement van de KNSB aangaande het langebaanschaatsen.

 

Terug naar boven