Deelnemers

Het maximum aantal deelnemers per categorie is onder voorbehoud. Als het toernooi nadert kunnen die aantallen worden gewijzigd op basis van het aantal inschrijvingen.

De personen waarvan de namen in het rood staan zijn voorlopig ingeschreven. Deze mensen staan pas officieel op de deelnemerslijst als het inschrijfgeld is ontvangen. Mocht het inschrijfgeld niet binnen één week overgemaakt zijn, dan wordt je onderaan de reservelijst geplaatst. 

Rekeningnummer: NL61 RABO 0111 4745 58 t.n.v. D.S.V. de Skeuvel te Enschede, betreffende het Skeuveltoernooi o.v.v. je naam.

Dit geldt niet voor mensen die lid zijn van een studentenschaatsvereniging. Voor hen wordt de betaling geregeld door hun eigen vereniging.

Hoewel we ons uiterste best doen de lijst correct te houden, is deze onder voorbehoud en er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden!


Let op! Alle deelnemers moeten na hun aanmelding handmatig worden overgezet naar de deelnemerslijst, aangezien studenten en leden van studentenschaatsverenigingen voorrang hebben. Dit kan net na de opening van de inschrijving even duren, aangezien de ervaring leert dat er veel inschrijvingen tegelijk komen. Wij vragen jullie om hiervoor begrip te tonen.


De reservelijst is op alfabetische volgorde. Wordt dus niet onnodig blij als je naam met een A begint...

Deelnemers Skeuvel toernooi


Reserve